Vad är bioenergi?
Bioenergi är koldioxidneutralt och hämtas från växtriket. I Sverige har vi gott om skog, så merparten av våra biobränslen kommer från flis, bark och spån. biOptimas värmecentraler eldas med olika typer av träflis eller pellets. Bioenergi är det energislag som växer kraftigast i Sverige.

Varför bioenergi?
Det är kanske inte så konstigt att bioenergi är populärt. Råvaran finns i överflöd i Sverige och att elda med flis eller pellets innebär ett hållbart förhållningssätt i kombination med låga energikostnader. Med en värmecentral från biOptima kan du spara pengar från dag ett. Och de pengar du investerar i bioenergi går tillbaka till den regionala ekonomin då bränslet oftast produceras i din närhet.

Flis eller pellets?
biOptimas klimatsmarta bioenergianläggningar kan eldas med antingen flis eller pellets. Det innebär att du behöver bestämma om du ska ha en flis- eller pelletsanläggning. Vi hjälper dig givetvis att välja det biobränsle som passar dina behov bäst.

Flis är ett samlingsnamn på ett stort antal brännbara restprodukter från skogs- och sågverksindustrin. Flis är billigare än pellets men kräver i gengäld mer logistik när det gäller lagring och påfyllning av bränsleförrådet. Det är dock ett bra alternativ i stora värmecentraler.

Pellets har ett högt energiinnehåll, är homogent och ger låg askhalt. Det kan därför vara fördelaktigt att välja en pelletsanläggning om du är ute efter en långt gången automatisering i din värmecentral.