Finansiering via Siemens Financial Services

biOptima erbjuder tre olika finansieringsalternativ när det gäller leverans av bioenergi. Våra mobila värmecentraler räknas inte som fast egendom, vilket är en förutsättning för att du ska kunna leasa en bioenergianläggning från biOptima.

Vi samarbetar med Siemens Financial Services. En trygg partner, för oss och våra kunder. Genom att leasa en mobil värmecentral kan du få en skräddarsydd bioenergilösning. Många väljer att leasa anläggningen i fem år och därefter köpa loss anläggningen för ett restvärde på tio procent.

Den här lösningen innebär i många fall att du inte behöver bokföra anläggningsvärdet på en gång. Andra fördelar kan vara att leasingavgiften kan dras av som en omkostnad i bokföringen utan att belasta soiliditeten. Dessutom behåller ni ert låneutrymme på banken, förbättrar likviditeten och får möjligheten att säsongsanpassa leasingkostnaden för att harmonisera med intäktsflödet.

biOptimas roll är att leverera anläggningen där du vill ha den. Finansieringslösningen sker mellan dig och Siemens Financial Services, som är insatta i branschen och erbjuder hållbara lösningar när det gäller skräddarsydd finansiering.

Kontakta oss för mer information om finansiering av din nya värmecentral via Siemens Financial Services.